Ranked in Chambers Europe 2020

Consumentenrecht

Consumentenrecht

Het belang van het consumentenrecht om vermeende concurrentieproblemen op te lossen is fors toegenomen. Mede daarom valt de voormalige Consumentenautoriteit al sinds enige jaren onder ACM. Een term als consumer empowerment speelt een steeds belangrijkere rol in het toezicht door ACM op gedrag van ondernemingen. ACM ziet toe op de naleving van wetten en regels op het gebied van consumentenrecht..

WIJ ADVISEREN ONDERNEMINGEN ONDER MEER OP:

ONEERLIJKE OF MISLEIDENDE HANDELSPRAKTIJKEN

Consumenten worden beschermd tegen ondernemingen die hen misleiden of agressief benaderen. ACM houdt hierop toezicht. Het is in het belang van ondernemingen om hun consumentenrechtelijke compliance goed op orde te hebben. Consumentenrechtelijke compliance is een snel groeiende pratijk. ACM handhaaft de regels actief.  

Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn: ACM kan substantiële boetes opleggen aan ondernemingen die in strijd handelen met de regelgeving omtrent oneerlijke of misleidende handelspraktijken.
 

E-COMMERCE

Consumenten kopen steeds vaker producten en diensten via internet, maar ook via de telefoon of met bestelbonnen, bijvoorbeeld uit een catalogus. Bij een overeenkomst op afstand is er geen direct contact tussen de ondernemer en de consument, zoals in een winkel. Daarom gelden er aanvullende regels.

Voor verkoop op afstand (bijvoorbeeld via internet, sms, telefoon) gelden specifieke informatieverplichtingen waar de onderneming aan moet voldoen.

Webwinkels zijn gebonden aan extra regels ter bescherming van de consument. Ook zijn er specifieke regels voor de levering van energie op afstand, voor verkoop op afstand van digitale inhoud (muziek, games of software) en voor telemarketing.


PRIVACY 

De AVG is een EU-brede wetgeving die als doel heeft persoonsgegevens van consumenten in de EU beter te beschermen. De AVG hanteert strikte regels. Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan forse boetes opleggen voor overtredingen (€ 20 miljoen of 4% van de wereldwijde netto omzet van de onderneming of organisatie).
 

Wat we doen mededinging en regulering Consumentenrecht