Ranked in Chambers Europe 2020

Nieuws

Lousine genomineerd voor de beste Masterscriptie Mededinging - Mededingingscongres 2020

Lousine genomineerd voor de beste Masterscriptie Mededinging - Mededingingscongres 2020

04.10.2020


Op 1 oktober 2020 vond het jaarlijkse Mededingingscongres plaats in Amsterdam. Traditiegetrouw worden de 3 beste Master scripties in Nederland op het gebied van het Europese en/of nationale Mededingingsrecht genomineerd door de Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht.


De prijzen (waaraan een geldbedrag is verbonden) worden toegekend aan scripties die van uitstekende academische kwaliteit zijn, waarbij originaliteit van onderwerpkeuze, methode van onderzoek, de bijdrage aan rechtsontwikkeling en/of rechtspraktijk centraal staan.

Lousine was een van drie genomineerden en won een welverdiende tweede prijs voor haar masterscriptie over informatie-uitwisseling tijdens M&A transacties binnen het wettelijk kader van artikel 101 lid 1 VWEU, dat ook bekend staat als 'substantive gun jumping'. In haar scriptie heeft zij een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan tussen de beschikbare guidance over informatie-uitwisseling in een M&A context in de Europese Unie en de Verenigde Staten. De conclusie die uit haar scriptie volgt, is dat informatie-uitwisseling tussen transactiepartijen beoordeeld moet worden op grond van de nevenrestrictieleer van artikel 101 lid 1 VWEU. In dit kader moet worden beoordeeld of de uitgewisselde informatie rechtstreeks verband houdt met en objectief noodzakelijk is voor de transactie, en of de informatie op een proportionele wijze is uitgewisseld. 

We zijn uiteraard enorm trots op haar academische prestatie!