Ranked in Chambers Europe 2020

Misbruik van machtspositie

Misbruik van machtspositie

Als onderneming met een machtspositie is het van belang zich te onthouden van het maken van misbruik van die machtspositie. Maar wanneer is er sprake van een machtspositie? En wanneer van misbruik?

Meteen contact opnemen

Voorkom dat uw onderneming misbruik maakt van haar machtspositie

Heeft een onderneming een hoog marktaandeel, zoals bijvoorbeeld 70% van de markt, dan kan deze een machtspositie hebben. Zij mag dan geen misbruik maken van die machtspositie. Denk bijvoorbeeld aan het hanteren van extreem hoge of juist extreem lage prijzen voor haar producten of diensten. Dat kan onder omstandigheden misbruik opleveren. Of bijvoorbeeld indien een onderneming met een machtspositie aan bepaalde afnemers niet wil leveren. Ook dit kan misbruik zijn, zoals leveringsweigering en discriminatie. De ACM toezichthouder kan hoge boetes opleggen aan ondernemingen met een machtspositie die hiervan misbruik maken.

Vraag ons advies, wij helpen u graag

Indien u vermoedt dat een onderneming met een machtspositie hiervan misbruik maakt, en u wilt hiertegen optreden, zoals een klacht indienen, neem dan contact met ons op. Wilt u verder nog meer weten over onze diensten? Benader ons dan via +31 (0)20 799 76 32 of +31(0)6 232 99 454. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@c-law.nl.